m5

Vår historia

Nordingrå Konstrunda arrangerades första gången 2008 efter ett initiativ av Birgit Dahlgren, Körningsgården. Det har tidigare ordnats gemensamma utställningar i Nordingrå, men det här är första gången vi lyckats samla oss, i stort sett alla Nordingrå-konstnärer, både bofasta och sommarboende, med alla ateljéer och gallerier öppna! Nordingrå Konstrunda knyter an till en stark konsttradition som funnits i bygden sedan 1930-talet. Nordingrås natur återfinns i många landskapsmålares bilder, t ex kan man hitta den hos Helmer Osslund.

Körningsgårdens pensionat är ett av de ställen som har haft många namnkunniga konstnärer bland sina gäster. Bland andra Erland Kullberg och prins Eugen; den sistnämnde logerade här år 1937. På Körningsgården har också hållits åtskilliga konstkurser med bl a Kersti Dahlstedt och Hans Arvidsson som handledare.

På Mannaminne har Anders och Barbro Åberg sedan 1991 visat konst av Nordingrå-konstnärer i sin permanenta utställning, bland andra Barbro Bråne, Johan Lundgren och Thage Nordholm. Här arrangeras också sommarutställningar varje år.

I början av 70-talet samlades konstnärerna i utställningar på Sockenstugan, Nordingråvallen. Det var Sara Harju, Margareta Petré och Olle Gustafsson bland andra. Den traditionen återupptogs under slutet av 90-talet av Mikael och Annikka Kronlid Arvidsson. Här visades bland andra Sven Petrés målningar i en minnesutställning 1998.

Konstnären Kethy Bjesse har i sitt MILLENNIUM ART GALLERY i Åsäng Nordingrå mellan åren 2008  - 2011  ställt ut de kända Nordingråkonstnärerna HELMER OSSLUND, JOHAN LUNDGREN och THAGE NORDHOLM

I Salsåker arrangerades "Foran - en kulturväg" 1998 och 1999, med aktiviteter längs vägen en sommarvecka. Stina Oscarsson, Dag Wallin m flera öppnade sina ateljéer för besökare. I Salsåker fanns också den nu bortgångne konstnären Per Hesse som ordnade utställningen Samtal med ett landskap i början på 2000-talet. Medverkade gjorde då inte främst Nordingrå-konstnärer, men nämnas kan Karin Hesse.

Järnsta Kulturförening har sedan 1999 ordnat årliga konsthappenings under namnet Händelser... Medverkat har under åren ett 50-tal konstnärer; både från Nordingrå och andra. Lisa W Carlsson, Dag Wallin, Månika Karlson är några.

flagga

Menu

Karta 2016