m7
m5

Deltagarinformation
inför Nordingrå Konstrunda 2016


Här kommer information om tider och program för Nordingrå Konstrunda 2016 att läggas ut.
Pingsten 2016 infaller 13-15 maj vecka 19.

Möten/information:

Vi håller våra möten på Kiörningsgården. Kallelse skickas ut via mejl enligt medlemslistan. Alla är välkomna på våra möten. Även övrig information skickas via mejl. Om du har frågor, eller vill läggas till mejllistan, kontakta nordingrakonstrunda@hotmail.se

Deltagande i Nordingrå Konstrunda innebär följande:

Medlemsavgift: 600:- inbetalas på bg 614-0867 senast tisdagen 31 mars. Det är också sista datum för anmälan. Observera att avgiften har höjts enligt årsmötesbeslut.
Ladda ner anmälningsblankett här.Anmälan

Om du är ny deltagare vill vi också att du skickar en kort presentation och några bilder på din verksamhet.
Skickas till Viktoria Melinder.
Adress: Viktoria Melinder
Ulvvik 220
87030 Nordingrå

Varje deltagare säljer lotter i vårt konstlotteri under Konstrundan.Vinsterna i lotteriet är värdecheckar för konstköp hos någon av deltagarna i Konstrundan. Om någon väljer att lösa in sin vinst hos dig, får du motsvarande summa av Konstrundan. Alla deltar också i vårt samarbete med Kulturens bildningsförbund.
Dessa två verksamheter innebär viktiga intäkter för oss, som vi bland annat behöver till trycksaker och marknadsföring.Har man inte möjlighet att delta i konstlotteriet och samarbetet med Kulturens bildningsförbund, kan man slippa det genom att betala 1200 kr i medlemsavgift. Om vi vid vår avstämning efter rundan ser att någon deltagare inte sålt lotter eller lämnat in listan med antal besökare kommer man att debiteras 600:- i efterskott.

För medlemsavgiften får du ditt namn och information om din verksamhet i papperskartan och på Nordingrå konstrundas hemsida.
Du får också rätt att använda Konstrundans symbol, det röda sjömärket.För info om sjömärkets utseende, mått osv., kontakta Dag Wallin.
På det arbetsmöte som vi har på Kiörningsgården dagarna innan rundan för pressträff och iordningställande av presentationer kan man hämta sitt kuvär med listor för regstrering av antalet besökare, lotter och annat material.

flagga

Menu

Karta 2016