För deltagare

Deltagarinformation 2020

Här hittar du som deltar i Nordingrå Konstrunda information om anmälan med mera

 

Sista anmälningsdag är 31 mars.

 

Anmälan


Anmälan kan  med fördel fyllas i digitalt i Word och mejlas till: admin@sigbrittmann.se

Utskriven anmälan skickas till: Sigbritt Mann, Salsåker 112, 870 30 Nordingrå  


Om du är ny deltagare vill vi också att du skickar en kort presentation och några bilder på din verksamhet


Anmälningsblankett  att ladda ner finns här:
 

Organisation


Möten/information:

Kallelse skickas ut via mejl enligt deltagarlistan. Alla är välkomna på mötena. Även övrig information skickas via mejl.


Ordförande: Kethy Bjesse 070-237 92 30

Kassör: Gunilla Vestman

Sekreterare: Väljs vid varje möte.

Ledamöter: Leif Söderström, Margit Bergarp Åsberg, Karin Olsén Öberg, Sigbritt Mann

Suppleant: Mikael Arvidsson, Ulrika Åsander

Revisor: Pär Björkland

Valberedning: Annikka Kronklid Arvidsson, Carin Hedlun

Inbjudan till deltagande i Nordingrå Konstrunda 2020
Nordingrå Konstrunda är en ideell förening.
Medlemmar är de konstnärer och konsthantverkare som ställer ut på konstrundan.

Medlemmarna kan därför variera från år till år.

Alla arbetsinsatser utförs av medlemmarna själva, ideellt och utan ersättning. Detta gör att allas insatser behövs och är viktiga. Är du inte bosatt i Nordingrå finns uppgifter som mycket väl kan utföras på distans. Fundera gärna på vad du skulle kunna göra för att bidra.

 

Exempel på gemensamma insatser som alla får nytta av.

 

Inför rundan:

 • Planeringsmöten
 • Anmälningar och medlemskontakter
 • Uppdatering av textmaterial, bilder och hemsida
 • Marknadsföring – inbjudningar, annonsering, presskontakter, skyltning
 • Iordningställande av lokal och skärmar för gemensam presentation
 • Arrangemang kring invigningen

 

Under rundan:

 • Utplacering av sjömärke och annan vägvisning
 • Räkning av besökare (obligatoriskt)*
 • Planera gärna olika sidoarrangemang olika dagar under rundan. Föreningen får bidrag från Kulturens för varje separat arrangemang som anmäls i förväg. Det kan vara en föreläsning, workshop, musik, eller annan aktivitet som inte upprepas varje dag.
 • Lottförsäljning (obligatoriskt)*                                 

*-Viktigt bidrag till rundans finansiering och oberoende. Möjlighet finns att köpa sig fri från kravet att sälja lotter och räkna besökare genom att betala dubbel avgift.       

 

Efter rundan:

 • Borttagande av egna sjömärken, gemensam skyltning och presentationsskärmar
 • Sammanräkning och redovisning av besökare och sålda lotter (obligatoriskt)

OBS! Det är obligatoriskt att ta ansvar för sina egna listor och sålda lotter och att överlämna dem i god tid till lottdragningen. Om inte det görs kommer krav på friköp, 600 kr, i efterhand.

 • Deltagande på gemensam träff för lottdragning och socialt umgänge med utvärdering av senaste Konstrunda.


 Nya medlemmar

Vi önskar en presentation med bilder av dina/era verk så att vi andra får se vad du/ni gör.

 

Vi är ingen jury men vi vill att Nordingrå Konstrunda ska vara en upplevelse som handlar om konst och konsthantverk. Det vill säga personligt och konstnärligt framtagna verk som inte är framställda efter förlaga eller i massproduktion.

 

Vi är stolta över vår Konstrunda som med åren har fått ett mycket gott rykte och bidrar till en positiv bild av vårt vackra Nordingrå.

 

Välkommen med din anmälan!


Som medlem

Deltagande i Nordingrå Konstrunda innebär följande:

Den årliga avgiften består av två delar; en medlemsavgift på 300:- och en deltagaravgift på 300:-. Om du tänker delta i årets runda betalar du bägge. Avgifterna sättes in på bg 614-0867 eller swish 123 682 38 43  . Glöm inte att meddela vem du är som betalar.


Varje deltagare säljer lotter i vårt konstlotteri under Konstrundan. Vinsterna i lotteriet är värdecheckar för konstköp hos någon av deltagarna i Konstrundan. Om någon väljer att lösa in sin vinst hos dig, får du motsvarande summa av Konstrundan.


Alla deltar också i vårt samarbete med Kulturens bildningsförbund. Det innebär att alla deltagare registrerar antal besökare för var dag under rundan.  Dessa två verksamheter innebär viktiga intäkter för oss, som vi bland annat behöver till trycksaker och marknadsföring. Har man inte möjlighet att delta i konstlotteriet och samarbetet med Kulturens bildningsförbund, kan man betala 1200 kr i avgift .


För deltagaravgiften får du ditt namn och information om din verksamhet i papperskartan och på Nordingrå konstrundas hemsida. Du får också rätt att använda Konstrundans symbol, det röda sjömärket.

För info om sjömärkets utseende, mått osv., kontakta Dag Wallin. Tel 070-33 33 934

 

NORDINGRÅ KONSTRUNDA

Nordingrå

Höga Kusten

Kramfors Västernorrland

FOLLOW US

Pingsthelgen

Invigning 13.00

Kiörningsgården

Öppet Fredag 14 - 18

Lördag och Söndag 10 - 18

© Copyright. All Rights Reserved.